Град И.Сарајево од 2017.год. значајно увећао расходе за спорт на нивоу Града – ГЛАС РЕГИЈЕ.057

0
255

Град Источно Сарајево кроз расподјелу средстава у 2022.години издвојило је за спорт на подручју Града 561.189,00 КМ. То је поређења ради са 2017.годином за 456.199,00 КМ више. Треба истаћи да су и општине значајно подигле утрошка буџеских средсава за помоћ спортским колективима, појединцима, али и одржавању спортских манифестација.

Расходи Града Источно Сарајево утрошени за спорт приказани кроз графикон: