Скупштина усвојила Изборни закон Српске – ГЛАС РЕГИЈЕ.057

0
188
Народна скупштина Републике Српске усвојила је ноћас на посебној сједници Изборни закон Републике Српске.

За Изборни закон гласао је 51 посланик, 11 је било против, а четири уздржана.

На посебној сједници, два сата иза поноћи, усвојени су и Закон о имунитету Републике Српске, Закон о референдуму и грађанској иницијативи Републике Српске и Закон о допунама Закона о раду – по хитном поступку, уз прихваћен амандман Владе Републике Српске.

Претходно је Народна скупштина усвојила извјештај Независне међународне комисије за истраживање страдања свих народа у сребреничкој регији у периоду од 1992. до 1995. године и закључке.

Усвојена је и Одлука о саставу делегације Народне скупштине Републике Српске у Парламентарном форуму Република Србија-Република Српска.

У Изборном закону Српске је новина у односу на важећи уређивање избора делегата у Дом народа БиХ из Српске и заштита изборног права.

Шеф Клуба посланика СНСД-а Игор Жунић рекао је да је предвиђено да ту заштиту, осим органа за спровођење избора, врши Врховни суд Републике Српске.

Током расправе, пбразлажући ову тачку дневног реда, Жунић је у име предлагача рекао да је Приједлогом изборног закона Српске предвиђено да ће изборе за органе власти у Републици Српској спроводити Републичка изборна комисија, градске, односно општинске изборне комисије и бирачки одбори које ће именовати надлежни републички органи.

-Ступањем на снагу овог закона неће се примјењивати одредбе Изборног закона БиХ које уређују избор посланика Народне скупштине, делегата Вијећа народа Српске, предсједника и потпредсједника Српске, делегата Дома народа Парламентарне скупштине БиХ из Српске, одборника скупштине града и скупштине општине, градоначелника градова, начелника општина у Српској – појаснио је Жунић.

Он је додао да се на том плану неће примјењивати ни именовање органа за спровођење избора за законодавне, представничке и извршне органе власти у Српској, учествовање припадника националних мањина у изборима за локални ниво, заштита изборног права у Српској, правила понашања у изборној кампањи и финансирање изборне кампање у Републици, као и друге одредбе тог закона које се односе на изборе за законодавни, представничке и извршне органе власти у Српској.

-Разлози за доношење овог закона су потреба унапређења изборног процеса, те јачања повјерења грађана на том плану, као и стварање претпоставки за увођење електронске идентификације бирача и бројања гласова – рекао је Жунић.

О образложењу стоји да се Закон „заснива на принципима јачања интегритета изборног процеса, повећања транспарентности, те обезбјеђења одржавања фер и поштених избора“.

-Овај закон представља напредак у изборном процесу који се, између осталог, односи на увођење нових појмова и дефиниција, спречавање злоупотребе јавних ресурса у сврху изборне кампање и увођења новчаних казни ради одвраћања од кршења одредби овог закона – истиче се у образложењу овог акта.

За спровођење овог закона потребна су финансијска средства из буџета Српске, у дијелу који се односи на формирање Секретаријата Републичке изборне комисије, те увођења нових изборних технологија у изборни процес, а које обухватају израду студије изводљивости, набавку потребне опреме и провођење пилот пројекта.

-Потребни износ могуће је утврдити након израде студије изводљивости – наводи се у образложењу овог закона.

Остаи закони

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је образлажући Закон о имунитету да он предвиђа да предсједник и потпредсједници Републике Српске и чланови Владе неће бити кривично или грађански одговорни за поступке извршене у оквиру њихових дужности за вријеме трајања мандата и након што престане.

Овим актом дефинисано је да посланици у Народној скупштини и делегати у Вијећу народа Републике Српске неће бити кривично или грађански одговорни за изражено мишљење, давање гласа или било који поступак извршен у оквиру њихових дужности за вријеме трајања мандата и након што он престане.

Ова лица могу се позвати на имунитет у било које вријеме за поступке извршене у оквиру њихових дужности, али се позивање на имунитет не може сматрати општом препреком за кривично гоњење или покретање парничног поступка, наводи се у образложењу приједлога закона.

Допуна Закона о раду  омогућава исплаћивање плате „на руке“.

-Дефинисано је да послодавац може у готовом новцу исплатити радницима плату и друга лична примања – рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Српске Данијел Егић. Овакав закон, по хитном поступку, донесен је због тога што је велики број званичника из Српске на америчкој „црној листи“, а што је резултирало блокирањем њихових банковних рачуна.

Образлажући приједлог, Егић је напоменуо да је Влада утврдила и амандман којим се Приједлог допуњава на начин да се исплата плате у готовом новцу врши путем поште. На крају завршене расправе, он се још једном јавио како би позвао посланике да онима који су на црној листи омогуће „основна људска права“.

Током расправе су из опозиције указали на то да ће послодавци засигурно злоупотребљавати овакав закон.

Посланик СНСД-а Срђан Мазалица је у име предлагача Закона о референдуму и грађанској иницијативи Републике Српске рекао да питање референдума, као уставне материје од посебног значаја за Републику и њене грађане, захтијева нови правни оквир који ће понудити рјешења која ће довести до ефикаснијег и економичнијег спровођења референдума у Српској.

Тако су, појаснио је, предвиђени други органи за спровођење референдума у односу на важећи закон.

Мазалица је истакао да референдум спроводе Републичка изборна комисија и градске, односно општинске изборне комисије из разлога што ове комисије имају мандате и искуство у поступку изјашњавања грађана кроз спровођење општих и локалних избора.

-Регулисањем да поступак референдума спроводе наведене комисије избјећи ће се трошкови рада комисија приликом спровођења референдума, утврђених важећим законом – рекао је Мазалица.

Он је додао да је новина овог закона и гласачки списак, који се формира, води и користи за потребе организације и спровођења републичког и локалног референдума.

-Поред тога, поступак изјашњавања грађана на референдуму је детаљно је прописан, чиме ће се отклонити мањкавости у поступку, уочене у спровођењу закона. На крају, овим законом прописане су и казнене одредбе које важећи закон не садржи, а допринијеће превенцији извршења прекршаја приликом спровођења референдума – рекао је Мазалица.

/СРНА/