Слиједе ли тужбе радника против начелника Бјелице? – ГЛАС РЕГИЈЕ.057

0
522

Члан 79. „Закона о локалној самоуправи Републике Српске“ („Сл.Гласик РС“, br. 97/2016, 36/2019 i 61/2021) каже:

(1) За законито коришћење средстава за зараде запослених, материјалне трошкове, посебне накнаде, набавку и одржавање опреме и средстава за посебне  намјене одговоран је градоначелник, односно начелник општине.

Начелник је одговоран за исплату мјесечних личних доходака свих радника кој раде у Јавним управама и администрацији предузећа чији је оснивач општина.