Солунски добровољци са Сокоца

0
2427

Преко 53% њих је погинуло:

Основну масу добровољаца војски двају српских држава Краљевине Србије и Краљевине Црне Горе у Великом рату чинили су Срби аустроугарски држављани који су се определили да се боре у редовима српских војски са циљем да се крајеви из којих су потицали уједине у једну државну целину са Краљевином Србијом. Добровољци у српској војсци аустроугарски држављани били су људи унапред осуђени на смрт. У случају заробљавања чекао их је аустроугарски преки суд, интернирање породице у логоре и конфискација имовине.

Да би спречили репресалије аустроугарских власти према својим породицама у безизлазним ситуацијама вршили су самоубиства. И данас постоји легенда у румунској војсци , настала из искустава борби на Добруџи 1916. године, да се „Срби никада живи не предају.“

Преко 73.400 добровољаца са ове стране Дрине, учествовало је у српској војсци током Првог свјетског рата, а преко 53% њих је погинуло.То су били Срби из Лике, Босне, Херцеговине, Боке Которске, Баније, Кордуна, Далмације, Баната, Бачке , Славоније, Барање и Срема, али и држављани Краљевине Србије који нису подлегали обавези мобилизације у рату, као и лица других националности.

Аустругарска власт је строго и сурово кажњавала породице добровољаца који су отишли у српску војску. Са Романије је отишло око 500 добровољаца. Са простора данашњег Сокоца, близу 400, а Јово Крсмановић је дошао до 272 имена који су са Сокоца отишли у рат. Многи од њих се никада нису вратили:

1. Ећимовић (Алексе) Вукашин с. Мандра код Сокоца
2. Башевић Михајло с. Кусаче
3. Башевић Раде с. Кусаче
4. Башевић Стево с. Кусаче
5. Батинић Миланко
6. Бартула (Илије) Миле
7. Бакмаз Стеван
8. Бакмаз Илија
9. Бјековић Јован с. Озерковићи
10. Боровчанин (Вукана) Марко с. Брејаковићи
11. Боровчаиин Бошко с. Подгјаине – Жунови
12. Боровчанин Лазар с. Шареново Поље
Боровчанин Перо с. Боровац
13. Боровчанин Вaco с. Боровац
14. Боровчанин Миливоје с. Боровац
15. Боровчанин Милован с. Брејаковићи
16. Боровчанин Милован с. Жунови
17. Боровчанин Павле с. Жуљ
18. Боровчанин Ристан с. Жуљ
19. Боровчанин Трифко с. Жуљ
20. Боровчанин Вукан с. Жунови
21. Бјелаковић Михајло
22. Витомир Милија с. Маџари
23. Витомир Митар с. Маџари
24. Витомир Стево с. Мангурићи
25. Врачар Шпиро
26. Вишњић Јово звани Триша из Драпнића
27. Врбарац Јанко
28. Врбарац Димитрије с. Мандра код Сокоца
29. Гутаљ Бојо с. Подроманија
30. Грујић Млађен с. Заграђе
31. Грујић Перо с. Заграђе
32. Дебелногић Маринко с. Подроманија
33. Мимић Периша с. Подроманија
34. Дебелногић Мишо-Мића с. Подроманија
35. Добриловић Алекса с. Мандра – Соколовићи
36. Добриловић Љубо с. Мандра – Соколовићи
37. Добриловић Радован с. Мандра – Соколовићи
38. Добриловић Саво с. Мандра – Соколовићи
39. Добриловић Весо с. Мандра – Соколовићи
40. Добриловић Михајило с. Мандра – Соколовићи
41. Драшковић (Николе) Вукан с. Крижевци – Буковик
42. Драшковић (Николе) Микајило – с. Буковик
43. Ћерић Миле с. Маџари – Милетци
44. Ћерић (Васе) Весо – с. Грбићи
45. Ђуревић Манојло – с. Соколовићи
46. Ђурковић Анђелко – с. Балтићи
47. Ћурковић Јанко – с. Газиводе
48. Ћуревић Симо – с. Балтићи (Живио у Крчевинама)
49. Ђокић Благоје – с. Ђедовци
50. Ћокић Миле – с, Ђедовци
51. Ћурковић Стево – с. Балтићи
52. Ћуревић Перо – с. Бјелосављевићи
53. Ећимовић (Ћурђа) Данило с. Мандра код Соклоца
54. Ећимовић (Алексе) Лука с. Мандра код Соколца
55. Ећимовић (Микаила) Милорад с. Мандра код Соколца
56. Ећимовић (Алекса) Вукан с. Мандра код Соколца
57. Елез Михајло с. Павичићи
58. Ерић (Ђорђа) Данило с. Брејаковићи
59. Ерић Миливоје с. Подкрајева
60. Зековић Јован с. Бјелосављевићи
61. Јовановић Митар с. Копито
62. Јовановић (Радоја) Лазар
63. Јањић (Марка) Милан с. Кула Соколац
64. Јањић (Пере) Сава с. Кула Соколац
65. Јанковић (Васе) Ђорђо с. Крније
66. Јанковић Илија с. Грбићи
67. Јанковић Максим с. Газиводе
68. Јанковић (Милана) Никола с. Барник
69. Јанковић (Ивана) Никола с. Барник 71. Јанковић (Павла) Лука с. Грбићи
72. Јоковић Јеврем
73. Јанковић Миливоје с. Газиводе
74. Јанковић Неђо с. Грбићи
75. Јанковић Мијат
76. Јашаревић (Петра) Петар
77. Јефтић Митар с. Кнежина
78. Јефтић Трифко с. Кнежина
79. Јоловић Миливоје с. Бандин Оџак
80. Јоловић Стеван Тонице Примчићи
81. Јоловић Тодор Тонице Примчићи
82. Јоловић Микола Тонице Примчићи
83. Југовић Божо с. Равна Романија
84. Каповић Ристо с. Кусаче
85. Каповић Тодор с. Кусаче
86. Карабатак Милан – Соколац
87. Комадар с. Ладовићи носилац Карађорђеве Звезде
88. Кезуновић Благоје с. Видрићи
89. Ковачевић Благоје с. Балтићи
90. Ковачевић Милован с. Балтићи
91. Ковачевић Раде с. Балтићи
92. Ковачевић (Саве) Раде с. Вранеши
93. Ковачевић Илија с. Смртићи
94. Ковачевић Маринко с. Смртићи
95. Крсмановић (Јована) Максим с. Бијеле Воде
96. Крсмановић (Крсмана) Млађен с. Бијеле Воде
97. Крсмановић (Пера) Трифко с. Бијеле Воде
98. Крсмановић (Милана) Зарије с. Бијеле Воде
99. Крсмановић (Пера) Раде с. Бијеле Воде
100. Крсмановић (Крсмана) Ристо с. Бијеле Воде
101. Крсмановић (Крсмана) Лазар с. Бијеле Воде
102. Крсмановић (Алексе) Стево с. Заграђе
103. Кукић Хамид с. Кетеновићи Кнежина
104. Куга Новица
105. Лакић Софрен с. Мачковац Жљебови
106. Лакић Миливоје с. Мачковац Жљебови
107. Лучић Лука с. Лијешћа – Буковик
108. Мачар Милија с. Балтићи
109. Матковић (Мате) Петар с. Мачковац
110. Марић – Босанчић Лазар с. Смртићи
111. Марић Јово с. Шенковићи
112. 112.Марковић Панто с. Равна Романија
113. Мајкаловић Марко с. Неправдићи
114. Миловић Михајло с. Шенковићи
115. Максимовић Ристо с. Вражићи
116. Мијатовић (Миће) Милош с. Жљебови
117. Мијатовић Раде
118. Мијатовић Митар с. Жљебови
119. Мијатовић Мијат с. Жљебови
120. Мијатовић (Луке) Милија с. Газиводе
121. Мијатовић (Ристе) Милија с. Газиводе
122. Мијатовић (Неђа) Јован с. Жљебови
123. Мијатовић (Ћуре) Милош с. Озерковићи
124. Милошевић (Риста) Славко с. Мачковац
125. Нешковић Ђорђо с. Ријећа
126. Нерић Лука с. Педише
127. Ногоштић Спасоје с. Балтићи
128. Новаковић (Саве) Ћоко с. Соколовићи
129. Новосел Марко с. Газиводе
130. Орашанин (Митра) Михајло с. Примчићи
131. Обрадовић Обрен с. Кршеви
132. Оћуз с. Новосеоци
133. Обреновић Милан с. Крњије
134. Одовић (Луке) Маринко с. Бандин Оџак
135. Одовић (Милоша) Перо с. Бандин Оџак
136. Одовић (Луке) Никола с. Бандин Оџак
137. Одовић (Лазара) Никола с. Бандин Оџак
138. Одовић (Илије) Спасоје с. Бандин Оџак
139. Одовић (Ћоке) Петар с. Бандин Оџак
140. Одовић (Луке) Јелисије с. Бандин Оџак
141. Пајић Божо с. Сијерци
142. Пајић (Ђуре- Милош с. Парижевићи
143. Пајић (Ђуре- Милован с. Парижевићи
144. Пајић Милован с. Вражићи
145. Петрушић (Тимотија) Коста с. Вранеши
146. Паунић (Милоша) Перо
147. Паунић Микајило
148. Пилиндавић Мићо с. Кнежина
149. Пилиндавић Милан с. Кнежина
150. Планинчић Јакша с. Клечковац
151. Планинчић Митар с. Клечковац
152. Планинчић Стево с. Клечковац
155. Планинчић Алекса с. Клечковац
154. Планинчић (Симе) Ђорђе
155. Подинић Мићо с. Примчићи
156. Подинић Микаило с. Примчићи
157. Подинић (Ђоке) Сава с. Примчићи
158. Поповић (Милосава) Марко Копито
159. Радијељац Раде с. Педише
160. Радовић Вукашин с. Подроманија
161. Рајић Мирко с. Калаузовићи
162. Рајић Тане из Калаузовића
163. Рајић Ристо из Калаузовића
164. Рајић Милош из Калаузовића
165. Реновица Перо с. Балтићи
166. Субашић Ново Село
167. Самарџија Бојо с. Вранеши
168. Самарџија Лука с. Вранеши
169. Самарџија Милош с. Вранеши
170. Самарџија Симо с. Вранеши
171. Савчић Милош с. Кусаче – Потпећине
172. Савчић Неђо с. Кусаче – Потпећине
173. Савчић Петко с. Кусаче- Потпећине
174. Савић Митар с. Вранеши
175. Секулић Јово с. Цврчићи
176. Секулић Саво с. Јабука
177. Секулић Перо – Цврчићи
178. Соколовић Нурко с. Куги
179. Солдар Раде с. Сијерци Гласинац
180. Сташевић Милош с. Кула
181. Станић Којо с. Маргетићи
182. Станишић (Јефте) Лука с. Балтићи
183. Станић Ристо с. Маргетићи
184. Тешановић Видак с. Цврчићи
185. Тошић Микаило с. Брејаковићи
186. Тошић Миливоје с. Жљебови
187. Тошић Милош с, Жљебови
188. Тошић Митар с. Жљебови
189. Тошић Радован с. Жљебови
190. Тошић Јован с. Сајице
191. Тошић Тодор с. Сајице
192. Тодоровић Марко с. Крижевац – Заграђе
193. Томић Илија с. Равна Ромаиија
194. Томић удова Савка из Брејаковића
195. Томић Миле с. Подроманија
196. Томић Манојле с. Подроманија
197. Томић Тоша с. Подроманија
198. Томовић Алекса с. Павичићи
199. Томовић Ристо с. Подроманија
200. Томовић Лазо с. Павичићи
201. Томовић Тривко – Соколац
202. Томовић Обрен из Павичића
203. Томовић Милош из Павичића
204. Ћајић Миливоје с. Неправдићи
205. Ћајић (Пере) Стеван Бјелосављевићи
206. Ћуковић Неђо с. Буковик
207. Хасанбеговић Авдо с. Кути
208. Цицмил (Милутина) Вилотије с. Брејаковићи
209. Цицмил Маринко Брејаковићи
210. Чајевић Неђо с. Бјелосављевићи
211. Чизмић Трифко с. Нехорићи
212. Шалић Јово с. Селиште
213. Шобић Јован с. Подроманија
214. Шиљак Ћока с. Павичићи
215. Шушић (Ђорђов) Милош погинуо
216. Шушић (Милошев) Марко
217. Радовић (Јове) Марко из Крушеваца на италијански фронт
218. Радовић (Јове) Зарије из Крушеваца солунски фронт
219. Радовић (Ристе) Спасоје из Крушеваца погинуо на фронту као нар.
220. Радовић (Ристов) Грујо
221. Радовић (Ристов) Милован
222. Радовић (Ристе) Алекса из Крушеваца солунски фронт
223. Радовић (Пере) Саво из Крушеваца учесник у рату
224. Радовић (Васе) Млађен из Крушеваца учесник у рату 225.Радовић (Васе) Урош из Крушеваца учесник у рату 226.Радовић (Васе) Милош из Крушеваца солунски добровољац 227. Радовић (Крсте) Јован из Крушеваца солунски добровољац 228.Радовић (Лазе) Раде из Крушеваца заробљен у Русији 229.Радовић (Лазе) Тодор из Крушеваца добио и 60.000 дин.
230.Радовић Марко из Крушеваца заробљен отеран у Италију
231.Радовић (Пере) Саво из Крушеваца заробљен отеран у Италију
232.Радовић (Николин) Данило из Крушеваца погинуо у Кнежини 233.Косановић д. Драпнићи 234.Косановић с. Драпнићи погинуо
235.Поповић с
236.Цвијетић (Саве) Владо с. Клечковац
237.Цвијетић Јаков
238.Цвијетић Миле с. Мачковац
239.Петрушић Михајло с. Вранеши
240.Петрушић Мијата. Вранеши
241.Петрушић Митар с. Вранеши
242.Крсмановић (Пере) Васо погинуо на фронту
243.Крсмановић (Пере) Обрен није добио добровољевину
244.Крсмановић (Крсмана) Илија није добио добровољевину
245.Одовић (Маринка) Раде није добио добровољевину
246.Одовић (Пере) Алекса није добио добровољевину
247.Одовић (Ћоке) Милија није добио добровољевину
248.Одовић (Лазара) Обрен није добио добровољевину
249.Копривица (Видов) Крсто Бандин Оџак
250.Копривица Сава Бандин Оџак
251.Копривица Видоје Бандин Оџак
252.Копривица Јанко Бандин Оџак
253.Кнежевић (Стјепана) Радован рањен у рату
254.Јанковић (Томе) Мијат из Крнија
255.Јанковић (Томе) Јанко није добио добровољевину
257. Јанковић (Јове) Алекса из Крнија није добио добровољевину
258. Јанковић (Јове) Милан из Крнија није добио добровољевину
259. Јанковић (Томе) Симо из Крнија није добио добровољевину
260. Јанковић (Васе) Млађен из Крнија није добио добровољевину
261. Јанковић (Васе) Зарије из Крнија није добио добровољевину
262 Стјепан са Романије
263 Сава са Романије
264 Милан са Романије
265. Антонић – Бојић
266. Пурковић Мика
267. Копривица из Драпнића
268. Смиљанић (Стеванов) Радомир
269. Смиљанић (Радомиров) Угљеша
270. Војновић Милош из Педиша, погинуо
271. Нешковић Видак из Ријећа
272. Загајац Крсто из Куле.