10. редовна сједница Скупштина општине Пале

0
267

Број:  01-013-7/22
Датум : 23.03.2022.године

На основу члана 82. и 83.  Пословника о раду Скупштине општине Пале

САЗИВАМ

10.РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАЛЕ

 

Сједница ће се одржати 30 .03. ( сриједа) 2022. године у 10,00 часова у сали за сједнице Скупштине општине Пале.

За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник 9. сједнице Скупштине општине
 2. Информација о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју општине Пале у 2021. години
 3. Информација у области спорта у 2021.години на подручју општине Пале
 4. Извјештај о раду Правобранилаштва на подручју општине Пале
 5. Извјештај о раду Начелника општине Пале у 2021.години
 6. Приједлог одлуке о усвајању урбанистичко техничких услова за изградњу пословног објекта
 7. Приједлог закључка о прихватању иницијативе за измјену и допуну дијела Регулационог плана „Пале-Центар“ на иницијативу правног лица „Станишић“ ДОО Пале
 8. Приједлог одлуке о куповини непокретности
 9. Приједлог одлуке о приступању Споразума градоначелника за климу и енергију и израду Aкционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена
 10. Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Општинске изборне комисије Пале
 11. Приједлог рјешења о именовању чланова Општинске изборне комисије Пале
 12. Приједлог одлуке о продаји земљишта непосредном погодбом Прохић Енесу ради комплетирања грађевинске парцеле
 13. Приједлог одлуке о продаји земљишта непосредном погодбом Јовану Мајмуновићу, Здравку Мајмуновићу и Остоји Мајмуновићу ради комплетирања грађевинске парцеле
 14. Одборничка питања

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пале
Дамјан Шкипина,с.р