Завршио факултет, а није основну школу

0
802
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Просвјетни инспектори током контроле факултета утврдили су да једна особа не посједује диплому чак ни основне школе, док је утврђено да њих осам нема регуларно завршену средњу школу.

Инспектори су лани били у више од 100 контрола високошколских установа и у њих 20 су пронађене одређене неправилности.

„У протеклој години је у девет случајева, увидом у документацију и евиденције васпитнообразовне установе у којој је диплома наводно стечена, утврђено да не постоје подаци о лицу на чије име гласи диплома”, казали су из Инспектората.

Додали су да је ријеч о једној дипломи о основном образовању и осам диплома о средњем образовању.

Када су у питању провјере законитости стицања диплома на високошколским установама у Српској, Просвјетна инспекција је те контроле вршила по захтјеву установа.

„Уколико је диплома стечена у Републици Српској, у складу са законом и датим овлаштењима, Просвјетна инспекција увидом у документацију контролише да ли се евиденције воде уредно, а уколико је ријеч о установама ван територије Српске захтјев се упућује надлежним органима у којима је иста стечена”, казали су из Инсектората.

Из Инспектората наводе да републички просвјетни инспектор није овлаштен да утврђује аутентичност или вјеродостојност јавних исправа, односно да врши вјештачење да ли је исправа оригинал или фалсификат.

Закон о основном образовању Републике Српске за невођење или неуредно вођење прописане евиденције о васпитнообразовном раду школе прописује казну од 1.000 до 5.000 КМ за школу, док одговорно лице у школи може бити кажњено новчаном казном од 1.000 до 3.000 КМ.

Неуредно вођење прописане евиденције о васпитнообразовном раду школе на основу овог закона обухвата, између осталог, и евиденције о издатим дипломама, увјерење о похађању наставе и друго.

Из Универзитета у Бањалуци су казали за „Независне” да су све дипломе које је издао Универзитет уредне.

”У протеклом периоду није забиљежена ниједна неправилност која се односи на дипломе првог, другог и трећег циклуса студија издате од стране Универзитета”, кажу из ове установе.

Сличне казне су прописане и за средње школе, гдје је за неуредно вођење евиденције, што подразумијева и издавање диплома, запријећена новчана казна од 1.000 до 5.000 за одговорну установу, као и за одговорно лице у оквиру установе.

(Независне)